Shakkiliitto vuonna 2012

Vanhat hallituksen tiedottet, niistä käyty keskustelu yms.
Toivo Pudas
Viestit: 3314
Liittynyt: 26 Touko 2010 16:12
Paikkakunta: Espoo

Shakkiliitto vuonna 2012

Lukematon viesti Kirjoittaja Toivo Pudas » 08 Syys 2011 13:23

Shakkiliiton kerhojen kokous pidetään Helsingissä 30.10.2011. Silloin valitaan liitolle uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, puolet hallituksen jäsenistä sekä vahvistetaan ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Yleensä suunnitelman pohjana on ollut edellisen vuoden toimintasuunnitelma, joka on alla. Ehdotuksia uusiksi asioiksi suunnitelmaan toivon tänne foorumiin.

_________________________________________________________________________________________________________

Suomen Keskusshakkiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2011

(hyväksytty Kerhojen kokouksessa 31.10.2010)

Vuosi 2011 on koulushakin teemavuosi. Tavoitteena on innostaa koululaisia shakin pariin, korostaa shakin myönteisiä vaikutuksia oppimiselle sekä kannustaa kouluja ja shakkikerho-ja nuorisoshakin edistämiseen. Teemavuoden aikana tuodaan shakkia ja sen myönteisiä vaikutuksia tunnetuksi koululaisille ja heidän vanhemmilleen. Toisaalta edistetään shakkiseurojen koululaistoimintaa ja elvytetään koulujen shakkikerhoja. Aloitetaan koululaisten piirikilpailut. Toimintaa varten palkataan projektityöntekijä.

Suomalaisen shakkielämän haaste on pelaajamäärien kehitys. Niinpä vuoden 2011 tavoitteena on edelleen jatkaa parin viime vuoden hienoista pelaajamäärän kasvua. Tavoitteeseen pyritään aktivoimalla pelaajia eri keinoin sekä kerho- että turnaustoiminnassa. Nuoriso- ja koulushakkitoiminnan kehittäminen on kuitenkin pitkällä aikavälillä ainoa oikea keino myönteisen kehityksen takaamiseksi.

Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon myös shakin yhteiskuntavastuullisuus. Shakki sopii kaikenikäisille, myös vanhuksille ja vammaisille. Shakin avulla voidaan torjua masennuksen ja dementian haittoja. Shakki kehittää keskittymiskykyä ja muistia.
Suomen Keskusshakkiliitto on suomalaisen shakin keskusjärjestö. Liitto on SLU:n ja Suomen Olympiakomitean jäsen. Liitto noudattaa toiminnassaan SLU:n hyväksymiä eettisiä periaatteita ja SLU:n vahvistamia antidoping-sääntöjä ja muita sääntöjä. Suomen Keskusshakkiliitto toimii shakin kansainvälisessä järjestötoiminnassa Pohjoismaisen Shakkiliiton (PSL), Euroopan Shakkiunionin (ECU) ja Kansainvälisen Shakkiliiton (Fide) jäsenenä. Liitto on enemmistöosakkaana Shakkikustannus Oy:ssä, joka julkaisee liiton jäsenlehteä (Suomen Shakki). Kirje- ja tehtäväshakkiliitot osallistuvat omien kansainvälisten järjestöjensä toimintaan.

Visio 2012

Suomessa on lisenssipelaajia 1500. Turnausosanottokertojen määrä on kasvanut samassa suhteessa (noin 25 %). Pienimmät kuolemisvaarassa olevat kerhot ovat yhdistyneet suuremmiksi yksiköiksi. Joka kerhossa on ns. aktiivijäseniä, jotka huolehtivat uusien pelaajien opastuksesta ja yhteistyöstä koulukerhojen kanssa.

Koulukerhoja on kaksinkertainen määrä nykytilanteeseen verrattuna. Samalla koululaispelaajien määrä on lisääntynyt merkittävästi. Uutta pelaajasukupolvea rakennetaan systemaattisesti. Valmennusjärjestelmä kattaa koko nuorisotoiminnan koulukerhoista nuorten maa-joukkueisiin.

Liiton budjetti on kasvanut noin 0,3 milj. euroon. Työntekijöitä on vähintään kaksi, joista toinen työskentelee projekteissa esim. koulushakin parissa. Liiton toiminta on suunnitelmallisempaa kuin aikaisemmin.


Nuoriso- ja valmennustoiminta 2011

Nuoriso- ja valmennustoiminnan strategisena pitkän aikavälin tavoitteena on luoda terve pelaajarakenne suomalaiseen shakkielämään ja edellytyksiä nykyistä parempaan maajoukkuemenestykseen sekä luoda toimiva yhteistyö koulujen ja shakkikerhojen välillä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää koulukerhojen määrän lisäämistä, aktiivista yhteydenpitoa kerhojen ja koulujen välillä, systemaattista nuorison kerho- ja valmennusjärjestelmä ja tehokasta nuorisovalmennusta.
Vuoden 2011 tavoitteena on, että koululaispelaajien määrä kasvaa merkittävästi. Tavoitteen saavuttamiseen pyritään koulushakin teemavuoden tapahtumilla, joita ovat:
- Shakin koululaislehti (ilmestyy tammikuussa)
- Lajiesittelyt kouluissa
- Koululaisten shakkiturnaukset
Lisäksi jatketaan muuta nuoriso- ja valmennustoimintaa:
- Nuorisovalmennus jatkuu ammattimaisen päävalmentajan (KvM Kalle Kiik) johdol-la
- Julkaistaan oppimateriaalia yhteistyössä Shakkikustannuksen kanssa
Nuoriso- ja valmennustoiminnan mittarit vuodelle 2011 ovat:
- shakkia lajina esitellään 5 000 koululaiselle
- nuorten lisenssipelaajien määrä kasvaa
- koululaisten SM-turnauksen osallistujamäärä kaksinkertaistuu

Kerho- ja turnaustoiminta 2011

Kerho- ja turnaustoiminnan strategisena pitkän aikavälin tavoitteena on pelaajamäärien lisääntyminen kerhoissa ja turnauksissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusia kerhotoiminnan muotoja, piiritoiminnan kehittämistä, kerhojen toimihenkilöille tarjottavaa koulutusta ja materiaalia, uusien pelaajaryhmien tavoittamista, uusia monipuolisia turnausmuotoja ja SM-turnausten kehittämistä.

Vuoden 2011 tavoitteena on, että lisenssipelaajien ja turnausten osanottokertojen määrän kasvu jatkuu. Tavoitteeseen pyritään kannustamalla seuroja järjestämään ja kokeilemaan monipuolisesti erilaisia turnausmuotoja. Konkreettisia toimia ovat:
- Aloitetaan yhteistyö muutamien kerhojen kanssa koululaispelaajien saamiseksi joko koulukerhoihin tai shakkikerhojen junioritoiminnan piiriin
- Kannustetaan kerhoja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, joissa voi lisätä shakin näkyvyyttä, jakaa materiaalia ja järjestää jopa avoimia kenelle tahansa tarkoitettuja turnauksia.
- Kannustetaan kerhoja järjestämään vajaakierroskilpailuja, tasaseloturnauksia, ilmaisturnauksia, aikatasoitusturnauksia, lisenssivapaita turnauksia ym. erilaisia turnaus-muotoja. Järjestetään uusi cup-muotoinen turnaus seurajoukkueille.
- Tarjotaan kerhoille turnausten järjestämisen apuvälineitä, mm. helppo parienmääritysohjelma.


Järjestetään SM-turnaukset:

SM, naisten SM ja seniorien SM
Avoin SM
Nuorten SM
Seurajoukkueiden SM 2011/2012
Nopean shakin SM
Seurajoukkueiden nopean shakin SM
Pikashakin SM Nuorten pikashakin SM
Nuorten pikashakin joukkue-SM
Seurajoukkueiden pikashakin SM
Koululaisten SM
Koulujoukkueiden SM

- Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin arvoturnauksiin:

1) Olympialaiset ja MM-kilpailut
Senioreiden MM
Nuorten (20 v.) MM, Chennai, Intia 1.-16.8.
Nuorten (-18 v.) MM, Rio de Janeiro 12.-22.11.
Koululaisten MM, Krakova, Puola 30.4.-8.5.
2) Eurooppalaiset kilpailut
Joukkueiden EM, Heraklion, Kreikka, 2.-12.11.
EM, Aix-les-Bains, Ranska, 21.3.-3.4.
Naisten EM, Gaziantep, Turkki
Senioreiden EM, Courmayeur, Italia 11.-20.4.
Senioreiden joukkue-EM, Kalithea, Kreikka 26.4.-4.5.
Nuorten (-18 v.) EM, Albena, Bulgaria 10.-21.9.
Nuorten joukkue-EM, Iasi, Romania 14.-22.7.
Nuorten EU-mestaruus, Mureck 2.-11.8.
European Club Cup 2010, Rogaska Slatina, Slovenia 23.9-1.10.
3) Pohjoismaiset kilpailut
PM-kilpailut
- yleinen sarja, Reykjavik, Islanti
- naiset ja seniorit, Reykjavik, Islanti
- koululaiset, Norja
- ala-asteiden (Tanska), yläasteiden (Islanti) ja lukioiden (Ruotsi) joukkueet

Kerho- ja turnaustoiminnan mittarit vuodelle 2011 ovat:

- lisenssipelaajien määrä kasvaa
- turnausten osanottokertojen määrä kasvaa
- kerhojen jäsenmäärä kasvaa


Järjestötoiminta 2011

Järjestötoiminnan strategisena pitkän aikavälin tavoitteena on resurssien lisääminen ja osallistuminen yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Tavoitteen saavuttamiseen pyritään lisäämällä shakin näkyvyyttä ja yhteistyösuhteita sekä tiedottamalla avoimesti toiminnasta.

Vuoden 2011 tavoitteena on tulojen kasvattaminen yhteistyösopimusten avulla. Shakkia esitellään eri tapahtumissa. Konkreettisia toimia ovat:
- Kehitetään edelleen liiton tiedotusta siten, että sähköposti, kerhotiedote, www-sivut, keskustelufoorumi ja Suomen Shakki muodostavat luontevan kokonaisuuden.
- Pyritään vaikuttamaan mediaan niin, että se ylläpitäisi kiinnostavasti shakkikulttuuria.
- Tutkitaan mahdollisuuksia lisätä pysyvästi henkilöresursseja shakin opettamiseen ja valmentamiseen.
- Pyritään solmimaan uusia yhteistyösopimuksia.
- Korostetaan shakin yhteiskuntavastuuta tiedotuksessa.
- Lisätään Shakkikustannuksen kanssa yhteistyössä Suomen Shakin markkinointia kirjastoihin, julkisyhteisöihin ja yrityksiin.
Järjestötoiminnan mittarit vuodelle 2011 ovat:
- liiton tulot kasvavat reaalisesti


Suomen Kirjeshakkiliiton toiminta 2011
1. Yleistä
Suomen Kirjeshakkiliitto jatkaa vuonna 2011 toimintaansa entiseen tapaan. Liitto jatkaa ponnistuksia jäsenmäärän pysyttämiseksi nykyisellä tasolla.
Kilpailutoiminnan pääpaino on ollut useita vuosia ICCF:n ylläpitämissä serveriturnauksissa. Postitse pelattavia turnauksia järjestetään kuitenkin edelleen niitä haluaville.
2. Kotimainen ja kansainvälinen kilpailutoiminta
Kotimainen ja kansainvälisen kilpailukalenterin on laatinut toiminnanjohtaja Heikki Arppi. Aikataulumuutokset ovat mahdollisia. 62. SM-turnaus alkaa serverillä huhtikuussa, seniorien seuraavat SM-turnaukset joulukuussa sekä postitse että serverillä. Vuonna 2011 järjeste-tään 3-4 uutta maaottelua. Lisäksi käynnistetään nonstop-turnauksia molemmilla pelityyleil-lä. Pyritään järjestämään suomalaisille huippupelaajille osanottoja kansainvälisiin kutsuturnauksiin ja MM-karsintoihin. Tuetaan mahdollisimman hyvin Suomen edustusjoukkuetta, joka pelaa olympiafinaalissa.
3. Julkaisutoiminta
Kirjeshakki –lehti ilmestyy 5 kertaa vuoden 2011 aikana sekä painettuna että pdf-versiona. Kirjeshakki -lehden pdf-version suosiota pyritään edelleen lisäämään. Mestaritason pelaaji-en haastatteluja ja elämäkertakuvauksia jatketaan. Thomas Ristojan sommitelmapalstaa jatketaan.
4. Liiton kotisivut
Kirjeshakkiliiton kotisivut ovat kehittyneet viime vuosina varsin monipuolisiksi. Sivujen ylläpitovastuuta on laajennettu. Ulkoasua ja sisältöä on kehitetty määrätietoisesti ja jäseniltä on saatu yleisesti myönteistä palautetta. Nettisivuja pyritään edelleen pitämään tiukasti ajantasalla ja kehittämään.
5. Toimihenkilöt
Turnaussihteerien ja maaottelukapteenien tehtäviä pyritään jakamaan mahdollisimman mo-nelle. Koetetaan saada uusia toimihenkilöitä mukaan toimintaan.
6. Markkinointi ja PR-toiminta
Aktiivista liiton toiminnan markkinointia jatketaan. Kaupallisten serverien infoamista vuo-den 2010 tyyliin jatketaan. Suomalaisten shakkikerhojen infoamista jatketaan. Viikonlopputurnauksien ja suurten shakkitapahtumien yhteydessä (mm. pikashakin Joukkue-SM turnaus) jaetaan liiton esitteitä ja pyritään saamaan näin uusia jäseniä. Pyritään saamaan uusia ilmoitushankkijoita. Osallistutaan kansainvälisen kirjeshakkiliiton, ICCF:n kongressiin.


Suomen Tehtäväniekkojen toiminta 2011
Suomen tehtäväniekat ry (ST) lisää tehtäväshakin harrastusta nostamalla jäsenmääräänsä sekä tiedottamalla aktiivisesti yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Tärkeimpiä tiedotuskanavia ovat jäsenlehti, yhdistyksen verkkosivut sekä Facebook.
ST:n talous pidetään tasapainossa kasvattamalla jäsenmäärää ja myymällä omia julkaisuja.
Nuorisotoiminnan kehittämiseksi ja uusien harrastajien innostamiseksi järjestetään kilpailuja, koulutusta ja opastusta. Nykyisille harrastajille tarjotaan tehtävälehti, tehtäväshakin har-rastajien tapaamisia, laadinta- ja ratkaisukilpailuja, tehtäväkirjallisuuden sekä -lehtien han-kintaa. Tehtäväkirjojen julkaisemista valmistellaan.
Kansainvälisesti ST valitsee Suomen osallistujat ratkaisemisen EM- ja MM-kilpailuihin. Ratkaisemisen MM-kilpailuun osallistuu kolmen hengen joukkue ja yksi yksittäisratkaisija, EM-kilpailussa joukkue on nelihenkinen ja yksittäisratkaisijoita voi olla kaksi. Suomi on edustettuna tehtäväshakin kansainvälisessä järjestössä ja toimikunnissa. Järjestön 1. varapresidentti Hannu Harkola ylläpitää sekä ST:n että kansainvälisen järjestön internet-sivuja.

Timojk
Viestit: 877
Liittynyt: 21 Heinä 2010 20:04
Paikkakunta: Vantaa
Seura: ESK

Re: Shakkiliitto vuonna 2012

Lukematon viesti Kirjoittaja Timojk » 08 Syys 2011 20:49

Täällä voi toki esittää kuka hyvänsä (myös liiton ulkopuoliset tahot) ihan mitä haluaa. Todellisuudessa Suomen yhdistyslain puitteissa asia päätetään yhdistyksen kokouksessa (meillä shakissa käytämme nimeä "kerhojen kokouksessa").

Ideoista ei ole koskaan ollut pulaa, mutta tekijöistä jotka sitoutuvat tekemään omassa tehtävässään asiat, niin sellaisia ei ole juurikaan ollut jonossa halukkaina. Arvostelijoita toki, jotka eivät koskaan itse ole tehnyt juurikaan mitään.

Shakkiliitto on seurojen liitto ja seurat lähettävät kokoukseen edustajansa. Yksittäinen asukas ei ole mikään edustaja kerhojen kokouksessa eikä taida olla muissakaan lajiliitoissa.

Jos todella haluaa suoraa vaikutusta saada aikaiseksi, niin silloin on yhteydessä sellaiseen henkilöön joka menee kokoukseen ja jolla on valtakirja mandaatista mukana. Kokouksissa ei käsitellä koskaan asioita mitä jossain keskustelupalstoilla tai fasepookissa joku on joskus kirjoittanut. Niillä on jonkinasteinen "viihdearvo" mutta ei juuri enempää, koska juridinen mandaatti puuttuu täysin.

Mutta yhtä kaikki Shakkikoti muuttaa Shakkiareenalle 2012 eli Helsingin mestaruus 2012 on uuden shakkipaikkamme ensimmäinen tapahtuma, joka on 75v HSL:n juhlakilpailu, sekä kesällä on SM-turnauksen 90-vuotisjuhlakilpailu.

HM-turnauksen 2012 ilmoittautuminen on alkanut ja voi ilmoittautua esimerkiksi minulle tai Shakkikodissa. Ainakin 100 ensimmäistä otetaan mukaan.

Jussi Hämäläinen
Viestit: 334
Liittynyt: 10 Joulu 2010 13:19
Paikkakunta: Turku

Re: Shakkiliitto vuonna 2012

Lukematon viesti Kirjoittaja Jussi Hämäläinen » 08 Syys 2011 22:42

Visio 2014:

- kulurakenne on karsittu ja muutenkin liitto on ottanut yritysmäisemmän lähestymistavan asioihin.
- ei palkata työntekijöitä pysyviin suhteisiin yhtään enempää kuin on pakko, vaan käytetään alihankintaa.
- Suomen Shakki internettiin luettavaksi ja sitä kautta tilaisuus luoda tulevaisuudessa säästöjä tälle saralle.
- edustusjoukkuematkojen karsiminen minimitasolle jollei pystytä osoittamaan konkreettista hyötyä kustakin reissusta.
- shakin parempi tuotteistaminen ja kohderyhmien pilkkominen. Ei tuputeta sitä samaa "shakki parantaa sitä sun tätä henkisellä puolella ja on ihan kivaa" -jaarinaa kaikille.
- yhä enemmän yhteistyötä muiden lajien kanssa - golf-shakin SM-kisa oli hyvä idea (en tiedä menestyikö vai ei, mutta ideana hyvä). Lisää vastaavia.
- liiton näkyvyyttä internet-shakin puolella parannetaan.
- liitn hallitus koostuu yhä enenevästi henkilöistä, joilla on valintakokouksen jälkeenkin halua + aikaa tehdä asioita. Eli ei sitä että pj ja pari muuta "tosiaktiivia" tekee kaiken ja muiden tittelit ovat jokseenkin koristeina. Noh, tämä toki riippuu sattumastakin aika paljon, joskus on enemmän jotka tekee ja joskus vähemmän.

Timojk
Viestit: 877
Liittynyt: 21 Heinä 2010 20:04
Paikkakunta: Vantaa
Seura: ESK

Re: Shakkiliitto vuonna 2012

Lukematon viesti Kirjoittaja Timojk » 09 Syys 2011 12:17

Liiton kulut ovat kyllä jokseenkin karsittu, niistä on vaikea enempää leikata, ellei samalla haluta luopua pysyvästä toiminnasta ja siirtyä "kertakilpailuihin" tai "kertatoimintoihin" ilman pysyviä toimistoja, varastoja jne. Sellaiseen toimintaan tuskin löytyisi vetäjiäkään.

Ei palkata työntekijöitä? Liitolla on puolipäivätoiminen toiminnanjohtaja joka on kyllä minimiedellytys ylipäänsä jotta toiminta pyörii.

Suomen Shakki olisi kätevää jos olisi PDF-muodossa tai jossain toisessa muodossa luettavissa netistä esimerkiksi salasanojen kautta. Tällä säästettäisiin jotakin postituksessa, mutta vastaavasti nettikulut taitaisivat nousta. Yksi työvaihe tulisi ainakin lisää ja siihen pitäisi löytyä säännöllinen tekijä (oletettavasti liki ilmaiseksi).

Edustusmatkoista Olympia, MM, EM, PM pitäisi olla etusijalla. EU-kisa on jo alemmassa luokassa tukien suhteen. Pelkästään omaksi iloksi pelaamisesta tuskin on hyötyä, eli SSL on yksi jäsen Maailman ja Euroopan Shakkiliitoissa, joten omalta osaltamme meidänkin pitää olla mukana.

Liiton näkyvyys internetin puolella on juuri tekijöistä kiinni. Koska "ammattilaiset osaavat" eivät juuri tee mitään internetin suhteen vapaaehtoistyönä, niin tämä sektori ei helposti kehity. Ja liiton hallitukseen ehdolle suostuvien luulisi jo oletuksenakin olevan valmiit tekemään jotakin sen kaksi vuotta jonka toimikaudet kestävät. Nukkuva jäsen hallituksessa on aika tarpeetonta.

Mutta yhtä kaikki vuonna 2012 Shakkikoti muuttaa Shakkiareenalle sekä liiton toimisto, HSL:n toimisto ja molempien shakkivälinevarastotkin siirtyvät samaan rakennukseen. Ainakin aikaa ja vaivaa pystytään säästämään kun Areena mahdollisesti saadaan olemaan auki päivittäin.

Haasteellinen tavoite olisi että
Liiton toimisto on auki arkisin esimerkiksi 12-16 tai 13-17. Sitten kerhot tai muut shakkitoiminnat pitävät iltavuorot esimerkiksi 18-21/22. Viikonloputhan on nykyisinkin Shakkikodissa varsin täynnä, joten ne järjestynevät helpommin.

Nämä ovat kuitenkin vuosittaisia kalenteriasioita ja jos päällekäisyydet voidaan karsia, niin ohjelmat voisivat toimiakin.

Jussi Hämäläinen
Viestit: 334
Liittynyt: 10 Joulu 2010 13:19
Paikkakunta: Turku

Re: Shakkiliitto vuonna 2012

Lukematon viesti Kirjoittaja Jussi Hämäläinen » 09 Syys 2011 13:53

Timojk kirjoitti:Liiton kulut ovat kyllä jokseenkin karsittu, niistä on vaikea enempää leikata, ellei samalla haluta luopua pysyvästä toiminnasta ja siirtyä "kertakilpailuihin" tai "kertatoimintoihin" ilman pysyviä toimistoja, varastoja jne. Sellaiseen toimintaan tuskin löytyisi vetäjiäkään.

Ei palkata työntekijöitä? Liitolla on puolipäivätoiminen toiminnanjohtaja joka on kyllä minimiedellytys ylipäänsä jotta toiminta pyörii.
Kuten sanoin, niin ei palkata enempää kuin on täysin pakko jotta perusasiat pyörii. Esim. en näe mitään järkeä viime vuoden papereihin kirjatussa tavoitteessa, jonka mukaan liitolle pyritään saamaan toinen palkattu työntekijä. Tälläiset tavoitteet ovat täysin vääriä. Parempi tavoite on, että pyritään kehittämään toimintaa, käyttämään vapaaehtoistyötä, jakamaan vastuuta... ja ainoastaan ihan viime kädessä turvauduttaisiin vakituisen työntekijän palkkaamiseen.
Timojk kirjoitti: Suomen Shakki olisi kätevää jos olisi PDF-muodossa tai jossain toisessa muodossa luettavissa netistä esimerkiksi salasanojen kautta. Tällä säästettäisiin jotakin postituksessa, mutta vastaavasti nettikulut taitaisivat nousta. Yksi työvaihe tulisi ainakin lisää ja siihen pitäisi löytyä säännöllinen tekijä (oletettavasti liki ilmaiseksi).
Juuri näin kuin Timo ehdottaa, salasanasuojauksella siis. Sanon nyt vielä kerran (pdf-lehteä koskevassa ketjussa taisinkin n. 2-3 kertaa jo tämän mainita) että nettikulut vuositasolla eivät nousisi kuin kympeillä, korkeintaan ehkä satasella. Eli käytännössä ei lainkaan jos ajatellaan hinta-hyöty-suhdetta. Tämä on tietoa, joten arvelut tämän asian suhteen voi lopettaa hyödyttöminä.

Yksi työvaihe lisää -spekulaatio riippuu siitä, onko SS:llä mahdollisuus lähettää pdf-versio uudesta lehdestä liiton nettisivu-vastaavalle. Jos on, niin projekti aiheuttaisi kuukausitasolla ehkä noin viiden minuutin lisätyön. Eli vuositasolla jonkun pitäisi yksi tunti uhrata aikaa jotta Suomen shakkiyhteisö saisi lukea SS:n halutessaan netissä.

Parhaassa tapauksessa nettilehden kustannuspuoli pyörii nollabudjetilla, ja siis tasan nollabudjetilla. Edellytykset ovat olemassa ja koko kokeilu saataisiin teknisesti toimimaan puolessa tunnissa. Hallinnollisesti ehkä kokeilun aloittamiseen kuluisi parin vuoden mietintä ja pakollinen eestaas-veivaaminen. Lainsäädännölliset ongelmat lienevät ne mitkä aiheuttavat päänvaivaa ja estävät kokeilua. Ja sitten yleinen muutosvastarintaisuus.
Timojk kirjoitti:Pelkästään omaksi iloksi pelaamisesta tuskin on hyötyä, eli SSL on yksi jäsen Maailman ja Euroopan Shakkiliitoissa, joten omalta osaltamme meidänkin pitää olla mukana.


Olen täysin eri mieltä. Omaksi iloksi (kansallisella tasolla) pelaamisesta on itsessään hyötyä. Kansallisella tasolla pelaaminen ilman sen suurempia kansainvälisiä ambitioita käsittää kaikesta pelaamisesta noin 99%. En haluaisi ajatella, että tuo 99% tehdään vain 1% takia. Jos omaksi iloksi pelaamisesta ei olisi hyötyä, niin SM-kilpailut voisi lopettaa ja nimetä uudelleen esim. "maajoukkueiden karsintaturnauksiksi".

Jussi Hämäläinen
Viestit: 334
Liittynyt: 10 Joulu 2010 13:19
Paikkakunta: Turku

Re: Shakkiliitto vuonna 2012

Lukematon viesti Kirjoittaja Jussi Hämäläinen » 09 Syys 2011 17:12

The kirjoitti:Asettuuko JHam ehdolle hallitukseen ?
En ole harkinnut asiaa, mutta teoriassa mitään esteitä ei ole omalta puoleltani ja tavallaan oma esim. toimimiseni internet-vastaavana suoraviivastaisi asioita jos/kun uudet nettisivut liitolle tulee käyttöön. Toisaalta en usko, että pragmaattinen ja "inhorealistinen" suhtautumiseni shakkiin nostattaisi taakseni mitään äänivyöryjä jos äänestykseen mentäisiin.

Tasapeli
Viestit: 107
Liittynyt: 09 Syys 2011 18:31
Paikkakunta: Seinäjoki

Re: Shakkiliitto vuonna 2012

Lukematon viesti Kirjoittaja Tasapeli » 09 Syys 2011 18:36

Ensimmäinen tavoite voisi olla laittaa http://shakkiliitto.fi osoite kuntoon. Tulee jokin Elisan virhesivu?

Tiedoksi, että forumissa ei myöskään toimi unohtuneen salasanan tilaus. Ilmoitus tulee että lähetetty, mutta mitään sähköpostia ei koskaan saavu

RKK
Viestit: 135
Liittynyt: 18 Elo 2010 09:11
Paikkakunta: Pyhäjärvi
Seura: SSK

Re: Shakkiliitto vuonna 2012

Lukematon viesti Kirjoittaja RKK » 09 Syys 2011 21:14

Aina valitetaan, muuallakin kuin shakin parissa, ettei hallituksiin ym ole tulijoita. Omien kokemuksieni perusteella olen usein, joskus täällä foorumillakin todennut, ettei se ole ongelma vaan se, ettei kysytä ja nähdä vaivaa hyvien tyyppien löytämiseksi. Tässä hyvä esimerkki. Kun kysytään, niin yllätys yllätys. Vastaus ei olekkaan EI.

Toivo Pudas
Viestit: 3314
Liittynyt: 26 Touko 2010 16:12
Paikkakunta: Espoo

Re: Shakkiliitto vuonna 2012

Lukematon viesti Kirjoittaja Toivo Pudas » 09 Syys 2011 21:45

Unohtuneen salasanan saa uusituksi osoitteesta toivo.pudas at fimug.fi. Foorumin sisäinen posti ei kulje.

Tasapeli
Viestit: 107
Liittynyt: 09 Syys 2011 18:31
Paikkakunta: Seinäjoki

Re: Shakkiliitto vuonna 2012

Lukematon viesti Kirjoittaja Tasapeli » 24 Syys 2011 00:03

Yksi tavoite voisi myös olla tulospalvelun parantaminen.

Seinäjoen turnaus oli yli kuukausi sitten, mutta missä on tulokset liiton sivuilla?

Sama työ on kuitenkin joskus tehtävä, niin miksi ei tekisi sitä heti.

Vastaa Viestiin

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 16 vierailijaa