Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

Keskustelua säännöistä ja tulkinnoista
VJJJ

Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

Lukematon viesti Kirjoittaja VJJJ » 25 Syys 2016 19:41

Olen pitkään aikonut kirjoittaa joitain ajatuksiani liittyen Suomen nykyisiin pikashakkisääntöihin ja niiden ongelmiin erityisesti FIDE:n vastaaviin sääntöihin verrattuna. Olen vihdoin saanut tämän aikaiseksi ja lopputulos on luettavissa alla. Kirjoitus on melko pitkä, sillä olen yksityiskohtaisesti käynyt kohta kohdalta läpi Suomen pikashakkisäännöt ja verrannut niitä FIDE:n sääntöihin. Kirjoituksen lopussa olen esittänyt oman ehdotukseni uusista pikashakkisäännöistä. Toivottavasti aloitukseni herättää keskustelua; mikäli ei, niin olenpa ainakin saanut aiheesta "avautua". Säästääkseeni kirjoituksen mahdollisilta lukijoilta nykyisten sääntöjen hakemisen vaivan on ne saatavilla seuraavista linkeistä.

http://www.shakkiliitto.fi/wp-content/u ... t_2014.pdf
http://www.shakkiliitto.fi/wp-content/u ... t_2014.pdf

Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

1 Johdanto

Suomen pikashakkisäännöt ovat pysyneet lähes muuttumattomina jo melko pitkään; ainoastaan tasapelivaatimuksia koskevat säännöt ovat hieman muuttuneet. Samalla FIDE:n viralliset shakkisäännöt ja pikashakkisäännöt ovat muuttuneet useastikin. Tämän seurauksena Suomessa voimassa olevat pikashakkisäännöt ovat osittain ristiriitaiset FIDE:n pikashakkisääntöjen kanssa. Tämä luonnollisesti johtaa ongelmiin, mikäli Suomessa jossain vaiheessa järjestettäisiin FIDE:n pikashakin ELO-laskentaan meneviä kilpailuja. Lisäksi Suomen pikashakkisäännöt sisältävät joitakin kohtia, jotka on jo kerrottu FIDE:n virallisissa säännöissä, ja näin ollen ovat tarpeettomia erikseen mainita pikashakkisäännöissä.

Käyn pykälässä 2 kohta kohdalta läpi Suomen nykyiset pikashakkisäännöt ja vertaan niitä oman näkemykseni mukaan FIDE:n voimassa oleviin sääntöihin. Myöhemmin pykälässä 3 esitän oman ehdotukseni pikashakkisääntöjen uudistamisesta perustuen pykälässä 2 tehtyihin havaintoihin. Oma esitykseni pyrkii noudattamaan virallisia FIDE:n pikashakkisääntöjen mahdollisimman pienin poikkeuksin. FIDE:hän suosittaa heidän sääntöjään noudatettavan myös kansallisissa kilpailuissa, joten edellä mainittu tavoitteeni on johdonmukainen FIDE:n suosituksen kanssa. Lisäksi näkisin, että tästä olisi myös hyötyä, mikäli Suomessa jossain vaiheessa järjestetään FIDE:n vahvuuslukulaskentaan meneviä pikapeliturnauksia, sillä tällöin sekä pelaajien että tuomarien olisi helpompi olla perillä säännöistä, mikäli Suomen ja FIDE:n säännöt eroaisivat mahdollisimman vähän.

2 Sääntöjen vertailua

Tällä hetkellä Suomessa voimassa olevat pikashakkisäännöt on vahvistettu kerhojen kokouksessa keväällä 2014. Seuraavassa käyn kohta kohdalta läpi voimassa olevat säännöt ja kommentoin niitä suhteessa nykyisin voimassa oleviin FIDE:n sääntöihin. Huomautuksena sanottakoon, että FIDE:n sääntöjä on tarkasteltu sillä oletuksella, että sääntöjen kohta B.3 (pikashakkiliitteen B kohta 3) ei ole voimassa eli yksi tuomari valvoo useampaa kuin yhtä peliä tai pelien siirtoja ei tallenneta (käsin tai elektronisesti).

1. Peliä pelataan FIDEn shakkisääntöjen mukaisesti lukuun ottamatta näissä säännöissä mainittuja poikkeuksia.

FIDE:n shakkisääntöjä on noudatettava kaikissa FIDE:n vahvuuslukulaskentaan menevissä kilpailuissa. FIDE lisäksi vahvasti suosittaa, että sääntöjä noudatetaan myös kansallisissa kilpailuissa. Lisäksi FIDE:n säännöissä mainitaan, että kansalliset säännöt voivat tarkentaa voimassa olevia FIDE:n sääntöjä, mutta tarkennukset eivät voi olla ristiriidassa FIDE:n sääntöjen kanssa (siis erityisesti ELO-laskentaan menevissä kilpailuissa). Suomessa pikashakkia voidaan siis pelata omien sääntöjen mukaan niin kauan kuin ne eivät mene vahvuuslukulaskentaan. Omasta mielestä on kuitenkin kyseenalaista minkä vuoksi Suomessa olisi syytä olla omat FIDE:n kanssa ristiriitaiset pikashakkisäännöt.

2. Kummankin pelaajan on tehtävä kaikki siirtonsa oman kellonsa mittaaman, etukäteen määrätyn ajan (yleensä viisi minuuttia) kuluessa. Voidaan myös käyttää perusaikaa ja siirtokohtaista lisäaikaa (Fischer-aika).

FIDE:n shakkisääntöjen kohta B.1 kertoo yksikäsitteisesti minkälaisilla ajoilla pelattaessa peli katsotaan pikashakiksi. Muuten FIDE:n sääntöjen luku 6 antaa määräykset kellon käytöstä ja aikakontrolleista.

3. Kaikissa kelloissa on oltava merkkilaite, "lippu", joka ilmaisee käytettävän ajan tulleen loppuunkäytetyksi.

Tämä sääntöjen kohta on tarpeeton, sillä se on todettu jo hyvin selkeästi FIDE:n shakkisääntöjen kohdassa 6.1.

4. Tuomari voi ennen kilpailun alkua määrätä, mihin suuntaan kellotaulujen on näyttävä. Mustilla pelaava voi päättää millä puolella lautaa hän haluaa istua.
FIDE:n sääntöjen kohta 6.5 toteaa vain, että tuomari päättää ennen pelin alkua mihin kello sijoitetaan; useimmiten se sijoitetaan niin, että se on oikealla puolella mustasta katsoen.


Tulkintani mukaan tämä Suomen pikashakkisääntöjen kohta voidaan katsoa FIDE:n sääntöjen tarkennukseksi, sillä tuomarihan voi ennen peliä päättää, että kello sijoitetaan sille puolelle lautaa, johon musta sen haluaa.

5. Pelaajan on painettava kelloa samalla kädellä, jolla hän tekee siirtonsa.

Tämä kohta on tarpeeton, sillä FIDE:n sääntöjen kohta 6.2(b) toteaa jo saman asian.

6. Pelaajien ei tarvitse pitää pöytäkirjaa.

FIDE:n nopean shakin sääntöjen kohdassa A.2 on todettu, että pelaajan ei tarvitse pitää pöytäkirjaa. Koska FIDE:n pikashakkisäännöt perivät FIDE:n nopean shakin säännöt, niin pelaajan ei tarvitse FIDE:n sääntöjen mukaan pitää pöytäkirjaa myöskään pikapelissä. Siksi tämä Suomen pikashakkisääntöjen kohta on tarpeeton.

7. Huomautuksia nappuloiden virheellisestä alkuasemasta, laudan asennosta tai kellojen asetuksista ei voida tehdä enää, kun kumpikin pelaaja on tehnyt vähintään kolme siirtoa. Kuitenkin, jos kuningas ja kuningatar olivat alkuasemassa vaihtaneet paikkaa, pelaaja voi linnoittua lyhyesti kuningatarsivustalle ja pitkästi kuningassivustalle.

FIDE:n shakkisääntöjen kohta A.4(a) vastaa tätä sääntöä, mutta FIDE:n säännöissä vaaditaan, että molemmat pelaajat ovat tehneet vähintään kymmenen siirtoa. Siirtomäärän osalta nämä säännöt ovat ristiriitaiset. Toinen ristiriita on se, että Suomen pikashakkisäännöt sallivat linnoittumisen kuninkaan ja kuningattaren vaihdettua paikkaa, mutta FIDE:n säännöt sen erityisesti kieltävät. Selvyyden vuoksi näkisin, ettei linnoituksen tulisi olla sallittu tässä tapauksessa Suomenkaan säännöissä.

8. Pelaajat eivät saa koskea kelloa muuten kuin kelloa painaakseen tai kellon saattamiseksi suoraan. Pelaajien on käsiteltävä kelloa asiallisesti. Pelaajalla on aina oikeus painaa kellon nuppia siirron tehtyään, pelaaja ei saa pitää kättään kellon nupilla eikä sen yläpuolella.

Tämä kohta on tarpeeton, sillä vastaavat asiat (hieman eri sanamuodoilla) on todettu FIDE:n sääntöjen kohdissa 6.2(a) ja 6.2(c).

9. Jos pelaaja saattaa epäjärjestykseen yhden tai useamman nappulan, on hänen korjattava asema oikeaksi oman kellonsa käydessä. Jos on tarpeen, hänen vastapelaajansa voi käynnistää pelaajan kellon varmistaakseen, että pelaaja korjaa aseman omalla ajallaan. Tuomari voi antaa virheen tehneen pelaajan vastustajalle lisäaikaa.

Tätä sääntöä vastaa FIDE:n sääntöjen kohta 7.4. FIDE:n sääntöjen mukaan pelaaja ei voi kuitenkaan käynnistää toisen pelaaja kelloa nappuloiden järjestyksen korjaamiseen, vaan hänen tulisi pyytää paikalle tuomari. Tämä kohta on siis osittain ristiriitainen FIDE:n sääntöjen kanssa. Pelin sujuvoittamiseksi en kuitenkaan suosittele tätä FIDE:n sääntökohtaa noudatettavan kirjaimellisesti. Esitän oman ehdotukseni myöhemmin pykälässä 3.

10. Jos pelaaja koskee ensin yhtä nappulaa ja sitten siirtää toista, vastapelaaja voi käynnistää pelaajan kellon ja vaatia tätä siirtämään ensin koskettamaansa nappulaa.

Tätä sääntöä vastaa FIDE:n sääntöjen kohta 4.3. FIDE:n säännöt eivät anna mahdollisuutta vastustajan kellon käynnistämiseen siirron korjaamiseksi, joten tältä osin säännöt ovat ristiriitaiset. FIDE:n mukaan oikea tapa on pysäyttää kellot asian huomauttamiseksi, kellojen ollessa pysäytettynä selvittää asiassa mahdollisesti olevat epäselvyydet (mahdollisesti kutsua tuomari paikalle) ja ottaa siirto takaisin sekä sen jälkeen käynnistää vastustajan kello uuden siirron tekemiseksi ensin kosketetulla nappulalla. Oman näkemykseni mukaan edellä esitetyn perusteella myös tämä Suomen sääntöjen kohta on tarpeeton.
Voidaan tietysti myös pohtia onko myöhemmin kosketetulla nappulalla tehty siirto laiton (ja näin ollen häviävä pikapelissä). Oman tulkintani mukaan näin ei ole.

11. Jos pelaaja siirtää sotilaan viimeiselle riville korottamatta, kummalla tahansa pelaajalla on oikeus pysäyttää kellot korotusnappulan saamiseksi. Jos pelaaja siirtää sotilaan viimeiselle riville, mutta jättää sotilaan korottamatta, kellon painamisen (vastustajan kellon käynnistämisen) jälkeen vastustaja voi vaatia virhesiirtoa. Mikäli vastapelaaja ei vaadi virhesiirtoa, sotilas jää takariville eikä sitä enää myöhemmin voi korottaa.

FIDE:n shakkisäännöt ovat aikoinaan olleet hieman epätarkat koskien sotilaan korottumista, mutta nykyisellään siihen on kiinnitetty erityistä huomiota. FIDE:n sääntöjen kohdat 3.7(e), 4.4(d), 4.6, 4.7(c), 7.5 ja A.4(d) koskevat sotilaan korottumista. FIDE:n sääntöjen kohta 7.5 kertoo jo, että sotilaan jättäminen viimeiselle riville on laiton siirto, joten tämän mainitseminen erikseen pikashakkisäännöissä on turhaa. Nykyisten pikashakkisääntöjen kohta liittyen viimeiselle riville jäänyttä sotilasta on kuitenkin ristiriidassa FIDE:n sääntöjen kohdan A.4(d) kanssa, jonka mukaan tuomarin pitäisi tuomita peli tasapeliksi; itse en näe esteitä miksei Suomen säännöissä voitaisi näiltä osin toimia FIDE:n sääntöjen mukaisesti.

12. Pelaaja voi korjata laittoman siirron oikeaksi ennen kellonsa pysäyttämistä.
a) Kummankaan pelaajan huomaamatonta laitonta siirtoa ei voi jälkeenpäin korjata eikä sen perusteella voida vaatia mitään.
b) Laitonta siirtoa korvattaessa kosketussääntö on voimassa.
c) Laiton siirto on lopullisesti suoritettu, kun pelaaja on pysäyttänyt kellonsa ja käynnistänyt vastapelaajan kellon. Tämän jälkeen vastapelaaja voi vaatia voittoa.


Pikashakkisääntöjen kohdat 12(a), (b) ja (c) ovat jo pääosin voimassa FIDE:n sääntöjen luvun 7 (erityisesti kohta 7.5) ja kohdan A.4(b), joten näitä on tarpeetonta toistaa pikashakkisäännöissä. Kohta 12(c) on on puolestaan osittain ristiriitainen FIDE:n shakki- ja pikashakkisääntöjen kanssa. Erityisesti on huomattava, että FIDE:n sääntöjen kohtien 7.5 ja A.4(b) mukaan peliä ei voi hävitä laittomalla siirrolla, jos ei ole mitään laillista siirto sarjaa, jolla laittoman siirron tehnyt pelaaja voi joutua mattiin. Tällöin peli päättyy tasan. Omasta mielestä FIDE:n sääntöjen tulkinta on tässä tapauksessa luonnollisempi, sillä eihän ole järkevää, että pelaaja voi hävitä pelinsä, vaikka vastustaja ei enää voi tehdä mattia pelaajasta millään laillisella siirtosarjalla.

13. Pelin voittaa pelaaja,
a) joka on tehnyt vastapelaajastaan matin.
b) jonka vastustaja ilmoittaa antautuvansa,
c) jonka vastapelaajan merkkilippu putoaa ensin edellyttäen että:
1) pelaaja osoittaa tämän ja pysäyttää oman kellonsa niin, että sen merkkilippu on vielä ylhäällä. Vaikka digikelloista näkee, kumman aika on ensin loppunut, jos molemmilta aika on loppunut, peli on tasapeli.
2) pelaajalla on riittävä materiaali matin tekemiseksi. Riittävä materiaali tarkoittaa materiaalia, jolla pelaaja voi pakottaa matin yksinäisestä kuninkaasta. Jos pelaaja, jolla on vielä aikaa jäljellä, voi osoittaa välittömästi pakottavan mattiin johtavan siirtosarjan, hän voi vaatia voittoa, vaikka materiaali ei yleisesti riitäkään mattiin pakottamiseen,
d) jonka vastustaja tekee laittoman siirron, mukaanlukien kuninkaan jättämisen tai altistamisen shakkiin, ja pysäyttää kellonsa. Pelaajan on vaadittava voittoa ennen oman siirtonsa loppuun suorittamista laudalla, kellon painaminen ei ole ratkaiseva, vaan siirron suoritus loppuun. Kuninkaan lyöminen on kielletty, shakin voimassaolo on vain osoitettava. Kuninkaan lyömisestä tuomitaan häviö.


Pikashakkisääntöjen kohdat 13(a) ja (b) on jo mainittu FIDE:n sääntöjen kohdassa 5.1, joten näitä ei ole tarpeellista toistaa pikashakkisäännöissä. Kohta 13(c.1) on mainittu FIDE:n sääntöjen kohdassa A.4(b), joten sekin on tarpeeton. Kohta 13(c.2) on ristiriitainen FIDE:n sääntöjen kanssa, sillä FIDE:n sääntöjen mukaan pelaaja häviää pelinsä ajan loputtua, jos on olemassa laillinen siirtosarja, joka matittaa pelaajan. Muutoin peli päättyy tasan. Omasta mielestä FIDE:n sääntöjen versio on loogisempi ja yhdenmukainen laittomaan siirtoon verrattuna. Kohtaa 13(d) vastaa FIDE:n säännöissä kohta A.4(d), jota on jo käsitelty yllä (ks. kommentit kohtaan 12 liittyen).

Kuninkaan lyöminen on kielletty FIDE:n sääntöjen kohdassa 1.2. Varsinaista rangaistusta ei tästä ole FIDE:n säännöissä määrätty, joten nähdäkseni tuo Suomen pikashakkisääntöjen rangaistusta koskeva tarkennus ei ole ristiriidassa FIDE:n sääntöjen kanssa. Omasta mielestäni rangaistus on myös hyvä ja perusteltu.

14. Peli päättyy tasan
a) shakkisääntöjen mukaisesti pattitilanteessa ja materiaalin supistuessa riittämättömäksi,
b) pelaajien sopiessa siitä pelin kestäessä,
c) jos pelaajan merkkilippu putoaa sen jälkeen kun hänen vastapelaajansa merkkilippu on jo pudonnut, eikä voittoa ole vaadittu. Vaikka digitaalisista kelloista näkee, kumman aika on ensin loppunut, peli on tasapeli, jos molemmilta on aika loppunut.
d) jos pelaajan merkkilippu on pudonnut ja vastapelaajalla ei ole em. tavalla määriteltyä riittävää materiaalia matin tekemiseen,
e) ikuisella shakilla, aseman toistumisen tai ns. "kuolleen aseman" perusteella. (kuolleen aseman määritelmä: teki kumpi tahansa minkä tahansa laillisen siirron, peli ei enää edisty). Vaatiakseen tasapeliä pelaajan on pysäytettävä kellonsa ja kutsuttava tuomari paikalle; jos vastapelaaja ei suostu tasapeliin, hänen on pelattava niin, että peli edistyy. Jos tuomari toteaa, ettei peli edisty, hän määrää pelin tasapeliksi. Jos peli ei ole edistynyt tasapelivaatimuksen jälkeen, tuomari voi tuomita pelin tasapeliksi, vaikka aika olisi ylittynyt.


Kohtaa 14(a) vastaa FIDE:n säännöissä kohdat 5.2(a) ja (b), joten se on tarpeeton lisäys. Kohta 14(b) on sama kuin FIDE:n sääntöjen kohta 5.2(c), joten sekin on tarpeeton. Kohtaa 14(c) ei ole FIDE:n säännöissä täysin selkeästi mainittu, mutta samaiseen tulkintaan päästään näkemykseni mukaan soveltamalla FIDE:n sääntöjen kohtia 6.11 ja A.4(c). Selkeyden vuoksi tämä lisäys voi säännöissä olla. Kohta 14(d) on osittain ristiriitainen FIDE:n sääntöjen kanssa, kuten on jo edellä mainittu kommenteissa liittyen kohtaan 13.

Pikashakkisääntöjen kohta 14(e) on hiukan monimutkaisempi tapaus. FIDE:n säännöissä vastaavista asioista puhuvat kohdat 5.2(b) (”kuollut asema”), 9.2 (vaatimus: aseman toistuminen kolmesti), 9.3 (vaatimus: 50 siirtoa) , 9.6 (tuomari toteaa pelin tasapeliksi siirtojen toistuessa 5 kertaa tai 75 siirron säännön perusteella) ja G.5 (pelaaja voi vaatia tasapeliä, jos vastustaja ei voi tai yritä voittaa peliä normaalein keinoin). Erityisesti on kuitenkin huomioitava, että FIDE:n sääntöjen mukaan pikapelissä sääntö G.5 ei ole voimassa, joten tasapeliä ei voi vaatia sen perusteella, että vastustaja ei voi tai yritä voittaa peliä normaalein keinoin. Tämä kohta on jokseenkin ongelmallinen Suomessa, jossa lähes kaikki pikapelit pelataan ilman siirtokohtaista aikalisäystä. (FIDE:n pikapelikilpailuissa inkrementti on pääsääntöisesti käytössä.) Tämän vuoksi Suomen säännöissä tulisi omasta mielestä olla myös tuo sääntö G.5 jossain muodossa voimassa, sillä en haluaisi kannustaa pelaajia ”härskeihin ajanhakkauksiin”.

15. Tapahtumajärjestys määrää tuomittaessa. Mikäli tapahtumajärjestystä ei voida selvittää, tapahtumajärjestykseksi katsotaan se, missä järjestyksessä tapahtumista on huomautettu. (poikkeus: laiton siirto ja ajanylitys, laiton siirto häviää)

Kohta 15 on hieman erikoinen; enkä itse täysin ymmärrä sen tarpeellisuutta. Näkemykseni mukaan FIDE:n säännöt antavat jo itsessään melko tarkat ohjeistukset kohdan tarkoittamiin tilanteisiin. Erityisesti on mielestäni selvää, että pelaaja ei voi laittomalla siirrolla yrittää ”pudottaa” vastustajan aikaa ja näin voittaa peliä. Tosin tulkintani mukaan FIDE:n säännötkin jo tämän estävät. Tarkennuksena se voi tietysti olla erikseen mainittu myös Suomen pikashakkisäännöissä.

16. Kiistatilanteessa kumpi tahansa pelaaja voi pysäyttää kellon tuomarin kutsumiseksi.

Tämä kohta on tarpeeton, sillä FIDE:n sääntöjen kohta 6.12 jo antaa pelaajille oikeuden pysäyttää kellon kiistatilanteissa.

17. Pelaajaa voidaan rangaista sääntöjen rikkomisesta:
a) ensimmäisellä kerralla pelaaja saa varoituksen,
b) toisella kerralla samassa pelissä pelaaja tuomitaan hävinneeksi.
c) Toistuvissa tapauksissa useissa peleissä, tuomari voi soveltaa muita rangaistuksia, mukaanlukien pelaajan sulkemisen kilpailusta.


FIDE:n sääntöjen kohta 12.9 kertoo pelaajalle mahdollisesti määrättävistä rangaistuksista. Itselläni ei ole vahvaa mielipidettä siitä tulisiko Suomen pikashakkisäännöissä antaa tarkennuksia pelaajalle annettavista rangaistuksista.

18. Tuomari ei saa puuttua peliin millään tavalla, ellei jompikumpi pelaaja niin vaadi. Erikoisesti tuomarin on kiellettyä huomauttaa merkkilipun putoamisesta tai laittomasta siirrosta.

FIDE:n sääntöjen mukaan tuomarin pitää pikapelissäkin valvoa, että sääntöjä noudatetaan (esimerkiksi huomauttaa, että kosketettua nappulaa on siirrettävä). Erityisesti mainitaan, että tuomarin tulee huomauttaa ajan loppumisesta ja laittomasta siirrosta. Tämä kohta on siis ristiriidassa FIDE:n sääntöjen kanssa. On tietysti luonnollista, että Suomessa pelattavissa pikapelikilpailuissa tuomari ei käytännössä voi valvoa jokaisen yksittäisen pelin kulkua. Tämän vuoksi näkisin, että kohdan 18 kaltainen lisäys Suomen pikashakkisääntöihin on varmaankin paikallaan.

19. Tuomari ei saa ottaa kelloa käteensä paitsi kiistatapauksissa tai kun pelaajat pyytävät häntä näin tekemään tai mikäli tuomari haluaa vaihtaa viallisen kellon.

Olen aina ihmetellyt mihin tarkoitukseen tämä kohta on aikoinaan laadittu. FIDE:n säännöt eivät puhu tällaisesta mitään. Näkemykseni mukaan tämä kohta on tarpeeton.

20. Katsojat ja muiden pelien pelaajat eivät saa puuttua pelin tapahtumiin. Jos katsoja puuttuu pelin kulkuun, esimerkiksi huomauttamalla merkkilipun putoamisesta, tuomari voi määrätä pelin uusittavaksi. Hän voi myös poistaa häiriön aiheuttajan pelihuoneistosta.

Tätä kohtaa vastaa FIDE:n sääntöjen kohta 12.7, joten sitä on tarpeeton kerrata pikashakkisäännöissä.

21. Tuomarin päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa. Tuomarin toiminnasta voidaan kuitenkin valittaa shakkituomaritoimikuntaan.

FIDE:n sääntöjen kohdan 11.10 mukaan pelaaja voi tehdä valituksen tuomarin päätöksestä ellei kilpailun erikoismääräykset toisin määrää. Lienee järkevää, että Suomen pikashakkisääntöjen pysyvänä erikoismääräyksenä on, että tuomarin päätöksistä ei voi valittaa.

3 Ehdotus uusiksi säännöiksi

Perustuen edellisessä pykälässä tehtyyn Suomen ja FIDE:n pikashakkisääntöjen vertailuun esitän seuraavassa oman ehdotukseni uudistetuiksi pikashakkisäännöiksi, jotka pääasiassa olisivat yhtenevät FIDE:n sääntöjen kanssa ja poikkeaisivat vain välttämättömissä kohdissa.

Suomessa pelattavissa FIDE:n vahvuuslukulaskentaan menevissä kilpailuissa pelataan seuraavien FIDE:n pikashakkisääntöjen (liite B) mukaan, joihin on tehty myöhemmin mainittavat tarkennukset:

1. Pikashakilla tarkoitetaan peliä, jossa pelaajan on tehtävä kaikki siirtonsa kiinteässä ajassa, joka on enintään10 minuuttia pelaajaa kohti, tai annettu alkuaika + 60 x lisäaika on enintään 10 minuuttia.

2. Kilpailusääntöjen kohdissa 7 ja 9 mainitut aikarangaistukset ovat kahden minuutin sijasta yksi minuutti.

3. Normaalien shakkisääntöjen kilpailusäännöt pätevät, mikäli
(a) yksi tuomari valvoo vain yhtä peliä ja
(b) jokaisessa pelissä pitää pöytäkirjaa tuomari tai hänen avustajansa, ja jos mahdollista, elektronisesti.

4. Muussa tapauksessa noudatetaan seuraavia sääntöjä:
(a) Kun kumpikin pelaaja on tehnyt alkuasemasta kymmenen siirtoa,
(1) kellojen asetuksia ei voi enää muuttaa, paitsi jos asetukset vaikuttaisivat kilpailun aikatauluun haitallisesti
(2) ei vaatimusta nappuloiden virheellisen alkuaseman tai laudan virheellisen alkuasennon korjaamiseksi voida tehdä. Jos kuningas on alkuasemassa väärässä ruudussa, linnoitus ei ole mahdollinen. Jos torni on alkuasemassa väärässä ruudussa, sillä ei voi linnoittautua.
(b) Sääntöjen vastainen siirto on loppuun suoritettu, kun pelaaja on painanut kelloaan. Jos tuomari huomaa tämän, hänen tulee tuomita peli pelaajan häviöksi, jos vastapelaaja ei ole tehnyt seuraavaa siirtoaan. Jos tuomari ei puutu asiaan, vastapelaajalla on oikeus vaatia voittoa, jos hän ei ole tehnyt seuraavaa siirtoaan. Peli on kuitenkin tasapeli, jos asema on sellainen, että vastapelaaja ei voi tehdä pelaajan kuninkaasta mattia millään laillisella siirtosarjalla. Jos vastapelaaja ei esitä vaatimusta eikä tuomari puutu asiaan, sääntöjen vastainen siirto jää voimaan ja peli jatkuu. Kun vastapelaaja on tehnyt seuraavan siirtonsa, sääntöjen vastaista siirtoa ei ole mahdollista korjata, elleivät pelaajat tästä keskenään sovi ilman tuomarin puuttumista asiaan.
(c) Vaatiakseen voittoa ajalla vaatijan on pysäytettävä molemmat kellot ja kutsuttava tuomari paikalle. Jotta vaatimus voidaan hyväksyä, on vaatijan merkkilipun oltava ylhäällä sen jälkeen, kun kellot on pysäytetty. Peli on kuitenkin tasapeli, jos asema on sellainen, että vaatija ei voi tehdä vastapelaajan kuninkaasta mattia millään laillisella siirtosarjalla.
(d) Jos tuomari huomaa molempien kuninkaiden olevan shakissa tai sotilaan olevan kauimmaisella rivillä alkuasemastaan, hän odottaa, kunnes seuraava siirto on tehty. Jos laiton asema on tämän jälkeen edelleen laudalla, hän tuomitsee pelin tasapeliksi.B.5 Kilpailun erikoismääräykset määrittävät, käytetäänkö kilpailun aikana sääntöä B.3 vai sääntöä B.4.

Suomessa pelattavissa FIDE:n vahvuuslukulaskentaan menevissä pikashakkikilpailuissa on lisäksi voimassa seuraavat FIDE:n sääntöjen tarkennukset:
1. Vastustajan kuninkaan lyömisestä rangaistaan pelin häviämisellä.
2. Jos molempien pelaajien merkkiliput ovat pudonneet, peli tuomitaan tasapeliksi.
3. Tuomarin päätöksistä ei voi valittaa. (Pelaaja voi kuitenkin valittaa tuomarin toiminnasta shakkituomaritoimikuntaan.)

Suomessa pelattavissa pikashakkikilpailuissa, jotka eivät mene FIDE:n vahvuuslukulaskentaan, ehdotan edellä mainittuja FIDE:n pikashakkisääntöjä seuraavin poikkeuksin:

1. Tuomari ei puutu peliin millään tavalla, ellei jompikumpi pelaajista näin vaadi. Erityisesti tuomari ei huomauta laittomasta siirrosta tai ajan ylityksestä.

2. Jos pelaaja saattaa epäjärjestykseen yhden tai useamman nappulan, on hänen korjattava asema oikeaksi oman kellonsa käydessä. Jos on tarpeen, hänen vastapelaajansa voi käynnistää pelaajan kellon tai pysäyttää kellon ja vaatia pelaajaa korjaamaan asema oikeaksi. Tuomari voi antaa virheen tehneen pelaajan vastustajalle lisäaikaa.

3. Siirtovuorossa oleva pelaaja voi vaatia tasapeliä ennen merkkilippunsa putoamista. Hänen on kutsuttava tuomari, ja hän voi pysäyttää kellot (ks. sääntö 6.12.b). Vaatimuksen perusteena voi olla, että vastustaja ei voi ja/tai ei yritä voittaa "normaalein keinoin".
(a) Jos tuomari toteaa, ettei vastapelaaja yritä voittaa peliä normaalein keinoin tai että peli ei ole voitettavissa normaalein keinoin, hän määrää pelin tasapeliksi. Muussa tapauksessa hän lykkää päätöstään tai hylkää vaatimuksen.
(b) Jos tuomari lykkää päätöstään, peli jatkuu tuomarin valvonnassa (mikäli mahdollista). Tuomari tekee päätöksensä myöhemmin pelin kestäessä tai mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun jompikumpi merkkilippu on pudonnut. Tuomari päättää pelin tasapeliksi, mikäli hän toteaa, että aikansa ylittäneen pelaajan vastapelaaja ei voi voittaa normaalein keinoin tai että hän ei tehnyt riittävää yritystä voittaakseen pelin normaalein keinoin.

Yllä oleva tasapelivaatimusta koskeva kohta 3 on hengeltään samanlainen kuin FIDE:n sääntöjen liitteen G kohta G.5. Mahdollista olisi myöskin kohdan G.4 mukainen menettely, jossa pelaaja voisi pyytää aikaviivetavan tai kumuloituvan ajan käyttöönottoa, missä lisäaika olisi esimerkiksi 1-2 sekuntia siirtoa kohden.

Panu Laine
Viestit: 398
Liittynyt: 09 Elo 2010 12:05
Paikkakunta: Espoo
Seura: MatSK

Re: Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

Lukematon viesti Kirjoittaja Panu Laine » 28 Syys 2016 14:01

Hei,

Kiitos VJJJ:lle ansiokkaasta työstä. Silloin, kun olin itse SSL:n puheenjohajana (2012-13), pikapelien ELO-kelpoisuus tuli aina silloin tällöin esille erityisesti tuossa elokuun alkupuolella ja vähän sen jälkeen. Vakiovastaukseni oli, että FIDE:n ja SSL:n pikapelisäännöt ovat siinä määrin erilaiset, että ELO-kelpoista blixtiturnausta ei ole ihan helppo järjestää Suomessa. Toinen perustelu oli, että "Suomen säännöt ovat paremmat", mikä on tietysti sanomatttakin selvää, haha. Nämä käsitykset periytyivät jo keskusteluistani Markkulan kanssa kauan sitten ja hän oli aina hyvin vakuuttava perusteluissaan. Silloin minulle jäi kytemään ajatus, että nuo eroavaisuudet pitäisi ehkä käydä oikeasti läpi. Joskus työn aloitinkin, mutta se jäi kesken. Nyt VJJJ on selvästikin käynyt asian läpi, mikä on samalla erinomainen keskustelunavaus.

Yksi avauksen tärkeä pointti on, että FIDE:n ja suomalaisten säännöt eivät saa olla ristiriidassa keskenään. Nämä kohdat pitäisi perata ensin ja samalla miettiä, mitkä asiat ovat tarkentamisen arvoisia. Toinen asia, mikä VJJJ:n analyysistä käy hyvin ilmi on, että nyt voimassaolevien pikashakkisääntöjen runko on kirjoitettu hyvin kauan aikaa sitten (sanoisinko vuosikymmeniä sitten) ja niitä on muutettu varsin maltillisesti, joten päällekkäisyyksiä "normaalin" shakin sääntöjen kanssa löytyy luonnollisista syistä, mikä ei ehkä ole edes kovin paha asia, jos ajatellaan tavallista pelaajaa sääntöjen lukijana - ne muodostavat nyt kohtuullisesti itse itsensä kantavan kokonaisuuden.

Seuraava kysymys on, onko jollakin taholla halua, aikaa ja energiaa lähteä viemään asiaa eteenpäin ehkäpä ensin tuomaritoimikuntaan ja sitten esimerkiksi kevään 2017 kerhojen kokoukselle? Ja jos Suomen pikapelisäännöt saadaan yhteensopiviksi FIDE:n pikapelisääntöjen kanssa (ja siten FIDE:n blixtiturnauksia Suomeen), niin onko se tavoiteltavaa - muiden kuin FIDE:n kassanhaltijan näkökulmasta.

t. panu

JK.
Viestit: 43
Liittynyt: 15 Heinä 2010 16:39
Paikkakunta: Turku

Re: Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

Lukematon viesti Kirjoittaja JK. » 28 Syys 2016 18:36

Erityisesti on huomattava, että FIDE:n sääntöjen kohtien 7.5 ja A.4(b) mukaan peliä ei voi hävitä laittomalla siirrolla, jos ei ole mitään laillista siirto sarjaa, jolla laittoman siirron tehnyt pelaaja voi joutua mattiin. Tällöin peli päättyy tasan. Omasta mielestä FIDE:n sääntöjen tulkinta on tässä tapauksessa luonnollisempi, sillä eihän ole järkevää, että pelaaja voi hävitä pelinsä, vaikka vastustaja ei enää voi tehdä mattia pelaajasta millään laillisella siirtosarjalla.
Peli on kuitenkin tasapeli, jos asema on sellainen, että vaatija ei voi tehdä vastapelaajan kuninkaasta mattia millään laillisella siirtosarjalla.
Mainio kirjoitus. Uteliaisuudesta pari kysymystä ylläolevaan liittyen:
Pitääkö asemassa vKa1 Le1, mKb3 Dh1 valkea tasapelin pelaamalla Lxh1?
Entä onko asemassa vKd6 se7, mKe8 siirtovuoroisen valkean paras voitonpeluuyritys Kd7, johon mustan kaikki siirrot häviävät, vain vaatimus pelastaa tasapelin?

Boris
Viestit: 246
Liittynyt: 12 Joulu 2011 17:26
Paikkakunta: Lappeenranta

Re: Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

Lukematon viesti Kirjoittaja Boris » 28 Syys 2016 18:40

PLa kirjoitti:Yksi avauksen tärkeä pointti on, että FIDE:n ja suomalaisten säännöt eivät saa olla ristiriidassa keskenään.
Tätä pointtia ei kuitenkaan erityisemmin perustella. En ole itse kuullut valituksia säännöistä, vain niiden tulkinnoista ja tulkitsijoista, joten toistaiseksi on jäänyt toteen näyttämättä tarve sääntöjen uudistamiselle.

En näkisi välttämättä vikana sitä, että jotkin asiat on kerrottu varsinaisten sääntöjen ohella myös Suomen pikashakkisäännöissä. Liiton sivuilla olevat säännöt lienevät se, joka lätkäistään SM-blixtien käsiohjelmaan ja jota siis pelaajat - ainakin toivottavasti - kilpailussa lukevat. Siksi siinä on hyvä olla muutakin kuin aivan välttämätön. Kyllä maailmaan tekstiä mahtuu, kaiken ilmaisun ei tarvitse olla mahdollisimman virtaviivaista.

Muuten olen sitä mieltä, että FIDEn pikashakin vahvuuslukulaskenta on silkkaa rahastusta, enkä näe mitään mieltä kaataa suomalaisen shakin vähäisiä rahoja moiseen. Lisäksi PLa totesi aivan oikein, että Suomen säännöt ovat paremmat, joten miksi vaihtaa parempia sääntöjä huonompiin. FIDE määrää pikashakissa laittomasta siirrosta rangaistukseksi minuutin lisäämisen vastustajalle; jätän jokaisen mielikuvituksen varaan päätellä, kuinka hyvin tämä toimisi 600 pelaajan SM-blixteissä, kun oletettavasti minuutin lisääjäksi paikalle tarvitaan toimitsija.

VJJJ

Re: Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

Lukematon viesti Kirjoittaja VJJJ » 29 Syys 2016 00:15

Olen lähettänyt yllä olevan kirjoitelmani myös shakkituomaritoimikunnalle ja liiton toiminnanjohtajalle Marko Tauriaiselle. Tällä hetkellä odotan innolla vastausta aiheeseen heidän tahoiltaan. Seuraavassa muutamia vastauksia yllä esitettyihin näkemyksiin.

FIDE:n shakkisääntöjen esipuheessa mainitaan hyvin yksikäsitteisesti, että FIDE:n vahvuuslukulaskentaan menevät kilpailut on pelattava FIDE:n sääntöjen mukaan. Lisäksi siinä todetaan, että FIDE:n sääntöjä suositellaan noudatettavan myös kilpailuissa, jotka eivät mene FIDE:n vahvuuslukulaskentaan. FIDE:n sääntöjä ei siis varsinaisesti rikota, mikäli kilpailuja Suomessa pelataan omilla säännöillä, mutta suosituksen vastaista se kuitenkin on. Lisäksi näen ongelmallisena, että Suomessa käytettävät pitkän pelin säännöt, jotka ovat siis yhtenevät FIDE:n sääntöjen kanssa, ovat ristiriitaiset Suomessa käytettävien pikapelisääntöjen kanssa. Tämä on näkemykseni mukaan erittäin epätoivottavaa sekä tuomarien että erityisesti pelaajien näkökulmasta. Jokaisen on yritettävä tällä hetkellä muistaa kahdet eri säännöt pitkään ja pikapeliin sekä mahdollisesti vielä FIDE:n pikapelisäännöt esimerkiksi ulkomailla pelattaviin kilpailuihin.

En ymmärrä mihin perustuu väite, että nykyiset Suomen pikashakkisäännöt ovat paremmat kuin FIDE:n vastaavat. Ymmärrän, että Markkula on varmasti ollut tätä mieltä ja sen että asia varmaan joskus todella on ollut näin. Omasta mielestä nykyisellään FIDE:n säännöt ovat selkeämmät ja paremmat. Ajatellaanpa esimerkiksi tilannetta, jossa teen virhesiirron. Suomen pikashakkisäännöillä häviävän pelin aina, vaikka tilanne laudalla olisi sellainen, että vastustaja ei voi saattaa minua mattiin millään laillisella siirtosarjalla. Omasta mielestä tämä ei ole oikeudenmukainen tuomio. Samoin voidaan tarkastella tilannetta, jossa vastustajaltani loppuu aika. Suomen pikashakkisäännöillä voitan pelin, jos minulla on materiaali, jolla voin pakottaa matin yksinäisestä kuninkaasta (tämäkin on muuten Suomen säännöissä mainittu erittäin epäselvästi ja monitulkintaisesti, sillä tulkinnan mukaan sotilas riittää, vaikka sitä ei pakottavasti saisikaan korottumaan). Näkisin kuitenkin oikeudenmukaisempana, että voitan pelin, jos on jokin laillinen siirtosarja, jolla vastustaja voi joutua mattiin.

En valitettavasti ymmärrä JK:n esittämien esimerkkien pointtia (ainakaan nyt tässä vireystilassa). Molemmissa tapauksissa, mikäli asemat oikein tulkitsin, ehdotettu siirto on laiton. Tarvinnen lisää rautalankaa, että esitetty idea minulle aukeaa.

Olen osittain samaa mieltä PLa:n ja Boriksen kanssa siitä, että sääntöjen tärkeimpien kohtien kertaaminen pikashakkisäännöissä ei välttämättä ole huono asia. Tosin itse pitäisin varsinaiset säännöt mahdollisimman yksinkertaisina ja kompaktina välttäen turhaa kertausta. Näkisin, että halutessaan tällaisia tärkeimpiä kohtia voisi muuten erikseen tuoda esille esimerkiksi juuri noissa joukkuepikapelien käsiohjelmissa, mutta varsinaisiin sääntöihin niitä ei ehkä olisi tarpeellista lisätä. Lisäksi tällä hetkellä pitkähköissä Suomen pikashakkisäännöissä ongelmana on vieläpä se, että jopa itseni kaltaisen shakkituomarin on toisinaan vaikea muistaa/löytää siellä olevia eroavaisuuksia ja ristiriitoja FIDE:n sääntöjen kanssa; osittain sen takia, että säännöt sisältävät paljon ylimääräisiä, turhia kohtia.

Haluaisin lisäksi korjata Boriksen esittämän virheellisen väittämän, jonka mukaan FIDE:n pikashakkisäännöissä virhesiirrosta annetaan vastustajalle yksi minuutti lisäaikaa. FIDE:n nopean shakin sääntöjen kohdassa A.4(b) määrätään, että jo ensimmäinen virhesiirto johtaa häviöön (tietysti edellä mainitulla poikkeuksella, että ei ole laillista siirtosarjaa, joka matittaa virheen tehneen pelaajan). Tämä kohta periytyy sääntöjen mukaan myös pikashakkiin.

vanha jäärä

Re: Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

Lukematon viesti Kirjoittaja vanha jäärä » 29 Syys 2016 11:43

Boris kirjoitti: FIDE määrää pikashakissa laittomasta siirrosta rangaistukseksi minuutin lisäämisen vastustajalle; jätän jokaisen mielikuvituksen varaan päätellä, kuinka hyvin tämä toimisi 600 pelaajan SM-blixteissä, kun oletettavasti minuutin lisääjäksi paikalle tarvitaan toimitsija.
Boris otti esille sääntökohdan, jota harvoin käytetään ja joka ei sovellu Joukkueblixteihin.
Kyseessä on FIDE:n shakkisääntöjen pikashakkiosuuden kohta B.2. Se tulee käytettäväksi ainoastaan, jos jokaista peliä valvoo eri tuomari ja pelistä pidetään pöytäkirjaa kohdan B.3 mukaisesti. Tällöin edellä olevaa lukuun ottamatta kaikki normaalin pelin säännöt ovat voimassa.

Olen nähnyt tilanteen, jossa kohtaa B.3 olisi voitu noudattaa: Koululaisten SM-kilpailun voittajan määrittämiseksi pelattiin uusintoja, ja ajauduttiin pikashakin puolelle. Tuomari valvoi peliä ja kirjasi kaikki siirrot.

VJJJ

Re: Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

Lukematon viesti Kirjoittaja VJJJ » 29 Syys 2016 18:16

Vanhan jäärän tarkennus on tosiaan aiheellinen. Vastaukseni liittyen Boriksen kommenttiin virhesiirrosta ja sen aiheuttamista sanktioista oli tosiaan hiukan liian jyrkkä. Minuutin lisäyskin säännöissä mainitaan, mutta luonnollisesti olen tuota kirjoitustani laatiessani hiljaisesti olettanut, että sääntö B.3 ei ole voimassa (eli yksi tuomari valvoo useampaa kuin yhtä peliä tai pelejä ei tallenneta kirjallisesti tai elektronisesti). Olettaisin, että näin on myös yleisesti FIDE:n järjestämissä kilpailuissa; ehkä pois lukien jotkin aivan huipputurnaukset tai -pelit.

JK.
Viestit: 43
Liittynyt: 15 Heinä 2010 16:39
Paikkakunta: Turku

Re: Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

Lukematon viesti Kirjoittaja JK. » 30 Syys 2016 21:45

En valitettavasti ymmärrä JK:n esittämien esimerkkien pointtia (ainakaan nyt tässä vireystilassa). Molemmissa tapauksissa, mikäli asemat oikein tulkitsin, ehdotettu siirto on laiton. Tarvinnen lisää rautalankaa, että esitetty idea minulle aukeaa.
Siispä rautalankaa:
Ensimmäisessä esimerkissä valkea pelaa siis Le1xh1. Laudalla on asema vKa1 Lh1, mKb3. Musta vaatii voittoa koska vastustaja on tehnyt laittoman siirron. Tuomari toteaa pelin olevan tasan, koska asema on sellainen, että vaatija ei voi tehdä vastapelaajan kuninkaasta mattia millään laillisella siirtosarjalla?

VJJJ

Re: Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

Lukematon viesti Kirjoittaja VJJJ » 30 Syys 2016 22:29

JK. kirjoitti: Siispä rautalankaa:
Ensimmäisessä esimerkissä valkea pelaa siis Le1xh1. Laudalla on asema vKa1 Lh1, mKb3. Musta vaatii voittoa koska vastustaja on tehnyt laittoman siirron. Tuomari toteaa pelin olevan tasan, koska asema on sellainen, että vaatija ei voi tehdä vastapelaajan kuninkaasta mattia millään laillisella siirtosarjalla?
Intuitio sanoisi, että tarkasteltaessa onko asemassa olemassa laillista mattiin johtavaa siirtosarjaa pitää asema palauttaa virhesiirtoa edeltäneeseen tilanteeseen. Tätä näkemystä osittain tukee normaalin pelin sääntöjen kohta 7.5, jossa sanotaan seuraavasti: "Jos pelin kestäessä havaitaan, että on tehty sääntöjen vastainen siirto, asema on palautettava juuri virhettä edeltäneeseen tilanteeseen." Tämän palautuksen jälkeen voitaisiin siirtyä tarkastelemaan nopean shakin säännön A.4(b) aiheuttamia toimenpiteitä. Täysin eksplisiittisesti tätä ei kylläkään kohdassa A.4(b) sanota.

VJJJ

Re: Ehdotus pikashakkisääntöjen uudistamisesta

Lukematon viesti Kirjoittaja VJJJ » 03 Loka 2016 21:03

Jo nykyisellään pelaajan rankaiseminen tuomarin kutsumisesta turhaan paikalle on mahdollista. Sääntökohta 6.12(d) toteaa seuraavaa: "Jos pelaaja pysäyttää shakkikellon tuomarin kutsumista varten, tuomari harkitsee, oliko pysäyttämiseen pätevä syy. Mikäli on ilmeistä, ettei pelaajalla ollut pätevää syytä pysäyttää shakkikelloa, pelaajaa rangaistaan säännön 12.9 mukaisesti." Tosin itse antaisin sanktioita tuon kohdan perusteella vain äärimmäisen räikeissä tapauksissa. Yleisesti ottaen katson, että pelaajalla täytyy olla oikeus pysäyttää kello ja pyytää tuomari paikalla kaikissa hiemankin epäselvissä tilanteissa.

Voidaan tietysti pohtia kuinka paljon pienillä sääntömuutoksilla on loppujen lopuksi vaikusta pelien lopputuloksiin. Näen itse, että tämä ei kuitenkaan ole ehkä kovin oleellinen argumentti sääntömuutoksia pohdittaessa. Tärkein tavoite pitäisi olla mahdollisimman selkeiden, yksiselitteisten ja oikeudenmukaisten sääntöjen laatiminen. Lisäksi sunnuntaina toimin tuomarina pikapelitunauksessa ja tässäkin kilpailussa ainakin yhden pelin lopputulos olisi muuttunut, mikäli olisi pelattu FIDE:n pikashakkisäännöillä. Pelaajalta loppui aika ja hänen vastustajallaan oli jäljellä vain lähetti; peli päättyi nykyisten Suomen pikashakkisääntöjen mukaan tasan. Asemassa olisi ollut kuitenkin laillinen siirtosarja, jolla aikansa ylittänyt pelaaja olisi joutunut mattiin; FIDE:n säännöillä aikansa ylittänyt pelaaja olisi siis hävinnyt pelin.

Edellä on esitetty myös arveluja siitä, onko FIDE:n laskentaan menevien pikapelikilpalujen järjestäminen Suomessa järkevää vai onko kysymyksessä FIDE:n kehittämä rahastusmuoto. Ajattelisin, että molemmat vaihtoehdot voisivat tulla yhtäaikaisesti kysymykseen. Varmaankin FIDE pyrkii tuollakin rahastamaan, mutta silti kyseisten kilpailujen järjestämisen Suomessa saattaisi olla järkevää/kannattavaa, mikäli pelaajat ovat itse valmiit tuon ylimääräisen rahastuksen maksamaan ja katsovat, että se tuo heidän pelaamiseensa lisää mielekkyyttä.

Vastaa Viestiin

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa