Suomenkieliset säännöt - kommentteja, huomioita, kysymyksiä

Keskustelua säännöistä ja tulkinnoista
jot

Suomenkieliset säännöt - kommentteja, huomioita, kysymyksiä

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 23 Kesä 2014 17:28

Kommentoisin uusia suomenkielisiä sääntöjä, 18.6. imuroituja. Tämä lienee oikea paikka? Kommentit ovat lähinnä sääntö-, ei tärkeysjärjestyksessä.

Tarkoituksella ei viime tipassa, suuri osa kommenteista on tehty kuukausia sitten.

Yleisen tason kommentteja ensin: joitakin käännösvirheitä on, usea pykälä on käännetty osittain uusista ja osittain vanhoista säännöistä, mistä seuraa "vaikeuksia".

Isohko osa säännöistä on alleviivattu, mikä tekee niistä vaikealukuisen. Onko alleviivaus tarkoitus jättää lopullisiin sääntöihin? Ei varmaan.
Englanninkielisissä säännöissä(kin) on useita kielioppi-, pilkku- yms. virheitä, jotka yritän jättää kommentoimatta, jos ne eivät vaikeuta sääntötulkintaa.

Uusissa säännöissä on Termistö, joka lyhentää ja selkeyttää(?) monia sääntökohtia. Esimerkiksi
valkeilla pelaava->Valkea
mustilla pelaava->Musta
Suomenkielisessä ei vielä ollut.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 1.1

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 23 Kesä 2014 17:33

VANHA:

1.1

The game of chess is played between two opponents who move their pieces alternately on a square board called a ‘chessboard’. The player with the white pieces commences the game. A player is said to ‘have the move’, when his opponent’s move has been ‘made’. (See Article 6.7)

UUSI:

1.1

The game of chess is played between two opponents who move their pieces on a square board called a ‘chessboard’. The player with the light-coloured pieces (White) makes the first move, then the players move alternately, with the player with the dark-coloured pieces (Black) making the next move. A player is said to ‘have the move’ when his opponent’s move has been ‘made’.

Suomeksi:

1.1. Shakkipeliä pelataan kahden pelaajan välillä. Pelaajat siirtävät vuorotellen nappuloitaan
neliömäisellä laudalla, jota kutsutaan "shakkilaudaksi". Valkeilla nappuloilla pelaava pelaaja
aloittaa pelin, ja mustilla nappuloilla pelaava tekee seuraavan siirron. Pelaajalla sanotaan olevan
"siirtovuoro", kun hänen vastustajansa on tehnyt siirtonsa.

Kommentti:

Teksti on lähes täsmälleen käännös vanhoista säännöistä. Uusien sääntöjen termejä Valkea ja Musta ei esitellä.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 3.6

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 23 Kesä 2014 17:44

VANHA:

3.6

The knight may move to one of the squares nearest to that on which it stands but not on the same rank, file or diagonal.

UUSI:

3.6

The knight may move to one of the squares nearest to that on which it stands but not on the same rank, file or diagonal.

Suomeksi:

3.6. Ratsu siirtyy mihin tahansa sellaisista alkuperäisen sijaintiruutunsa lähimmistä ruuduista, joka
ei ole samalla rivillä, linjalla tai viistorivillä. Säännön 3.1. kannalta ratsu ei siirtyessään kulje
minkään väliin jäävän ruudun kautta.

Kommentti:

Selitystekstiä ei ole alkuperäisissä säännöissä. Lisäksi selityksen pitäisi kai viitata sääntöön 3.5, ja siinäkään ei kyllä mainita ratsua.

(3.5. Siirtyessään lähetti, torni tai kuningatar ei saa siirtyä minkään nappulan yli.)

Ehdotan, että teksti poistetaan, koska alkuperäisissä säännöissä sitä ei ole.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 3.7

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 23 Kesä 2014 17:48

VANHA:
3.7

a. The pawn may move forward to the unoccupied square immediately in front of it on the same file, or

UUSI:
3.7

a. The pawn may move forward to the square immediately in front of it on the
same file, provided that this square is unoccupied, or


Suomeksi:

3.7.
a. Sotilas siirtyy suoraan eteenpäin aivan sotilaan edessä samalla linjalla olevaan
tyhjään ruutuun,

Kommentti:

Alkuperäinen sääntö on muuttunut, mutta suomenkielinen on vanhan säännön mukainen. En tiedä miksi sääntö on muutettu, ehkä sen virheen löytämiseksi on pitänyt pelata miljoonia tunteja shakkia.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 3.7.d

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 23 Kesä 2014 17:51

VANHA:

3.7
d. A pawn attacking a square crossed by an opponent’s pawn which has advanced two
squares in one move from its original square may capture this opponent’s pawn as
though the latter had been moved only one square. This capture is only legal on
the move following this advance and is called an ‘en passant’ capture.

UUSI:

3.7
d. A pawn occupying a square on the same rank as and on an adjacent file to an
opponent’s pawn which has just advanced two squares in one move from its original
square may capture this opponent’s pawn as though the latter had been moved only
one square. This capture is only legal on the move following this advance and is
called an ‘en passant’ capture.

3.7

d. Sotilas, joka uhkaa ruutua, jonka alkuruudustaan kaksi ruutua kerrallaan siirtynyt vastustajan
sotilas on ylittänyt, voi lyödä tämän vastustajan sotilaan ikäänkuin se olisi siirtynyt vain yhden
ruudun. Tämä lyönti on laillinen vain välittömästi vastauksena kahden ruudun siirtoon, ja tätä
lyöntiä kutsutaan "ohestalyönniksi" ("en passant").

Kommentti:

d->d.
Käännös on vanhoista säännöistä. Sääntö on selvästi muuttunut.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 3.7.e

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 23 Kesä 2014 18:01

VANHA:

3.7

e. When a pawn reaches the rank furthest from its starting position it must be
exchanged as part of the same move on the same square for a new queen, rook,
bishop or knight of the same colour. The player’s choice is not restricted to
pieces that have been captured previously. This exchange of a pawn for another
piece is called ‘promotion’ and the effect of the new piece is immediate.

UUSI:

3.7

e. When a player, having the move, plays a pawn to the rank furthest from its
starting position, he must exchange that pawn as part of the same move for a new
queen, rook, bishop or knight of the same colour on the intended square of arrival.
This is called the square of ‘promotion’. The player's choice is not restricted to
pieces that have been captured previously. This exchange of a pawn for another piece
is called promotion, and the effect of the new piece is immediate.

Suomeksi:

e Kun sotilas saavuttaa kauimman rivin alkuasemastaan, on se saman siirron osana vaihdettava
samaan ruutuun sotilaan kanssa samanväriseksi uudeksi kuningattareksi, torniksi, lähetiksi tai
ratsuksi.Tätä ruutua kutsutaan 'korotusruuduksi'. Vaihto ei ole rajoitettu nappuloihin, jotka on
aiemmin lyöty. Tätä sotilaan vaihtamista toiseksi nappulaksi kutsutaan 'korotukseksi'. Uuden
nappulan vaikutus alkaa välittömästi.


Kommentti:

Tässä on alkuperäisissäkin säännöissä virhe:
This is called the square of ‘promotion’.
->
This square is called the square of ‘promotion’.

e->e.

Sääntö on käännös vanhasta säännöstä, johon on vain lisätty uusi termi "korotusruutu". Viittaus siihen ei mene aivan oikein:

e Kun sotilas saavuttaa kauimman rivin...Tätä ruutua kutsutaan...

"Glossary of terms in the Laws of Chess
...
square of promotion: 3.7e. The square a pawn lands on when it reached the eighth rank."

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 3.8.a

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 23 Kesä 2014 18:06

VANHA:

3.8

a. There are two different ways of moving the king:
by moving to any adjoining square not attacked by one or more of the opponent’s pieces

UUSI:

3.8

There are two different ways of moving the king:

a. by moving to an adjoining square


Suomeksi:

3.8. Kuningas voi siirtyä kahdella eri tavalla, joko
a. siirtymällä mihin tahansa sellaiseen lähtöruudun viereiseen ruutuun, joka ei
ole yhden tai useamman vastustajan nappulan uhkaama,

Kommentti:

Käännös on vanhoista FIDE:n säännöistä, tarkennus on uusissa säännöissä mainittu kohdassa 3.9.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 3.9

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 23 Kesä 2014 18:09

VANHA:

3.9

The king is said to be 'in check' if it is attacked by one or more of the opponent's
pieces, even if such pieces are constrained from moving to that square because they
would then leave or place their own king in check. No piece can be moved that will
either expose the king of the same colour to check or leave that king in check.

UUSI:

3.9

The king is said to be 'in check' if it is attacked by one or more of the opponent's
pieces, even if such pieces are constrained from moving to the square occupied by
the king because they would then leave or place their own king in check. No piece
can be moved that will either expose the king of the same colour to check or leave
that king in check.

Suomeksi:

3.9. Kuninkaan sanotaan olevan "shakissa", jos se on yhden tai useamman vastustajan nappulan
uhkaama, vaikka nämä uhkaavat nappulat eivät voisikaan siirtyä sen vuoksi, että oma kuningas
jäisi tai paljastuisi shakkiin. Pelaaja ei saa tehdä siirtoa, joka altistaa tai jättää hänen
kuninkaansa shakkiin.

Kommentti:

Englanninkielisessä säännössä on virhe, vastaava on korjattu säännössä 3.1.: such a piece->this piece
-3.9: such pieces->those pieces)
-suomenkielisessä käännöksessä virhettä ei ole!

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 4.2

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 25 Kesä 2014 13:15

VANHA:
4.2

Provided that he first expresses his intention (for example by saying „j’adoube“
or “I adjust”), the player having the move may adjust one or more pieces on their
squares.

UUSI:
4.2

Provided that he first expresses his intention (for example by saying “j’adoube”
or “I adjust”), only the player having the move may adjust one or more pieces on
their squares.

Suomeksi:
4.2. Edellyttäen, että siirtovuorossa oleva pelaaja ilmaisee aikeensa (esimerkiksi sanomalla
"j'adoube" [žadub] tai "korjaan"), hän voi korjata yhden tai useamman nappulan sijaintia
ruuduissaan.

Kommentti:
Käännöksestä puuttuu oleellinen sana "ensin". Se on puuttunut jo nykyisistä suomenkielisistä säännöistä. Se saattaisi selittää, miksi jopa jotkut SM-liigan pelaajat toisinaan siirtävät (tarkoitan korjaavat) ensin, sitten sanovat korjaan, sitten siirtävätkin jotain muuta. Nimiä lienee turha mainita, koska vikahan on säännön suomennoksessa.
Onko suomentajalla on mennyt verbit edeltää ja edellyttää sekaisin? Vain verbillä edeltää on ajallisesti edeltävä merkitys (piti tarkistaa sanakirjasta). "Provided that" on käännetty "Edellyttäen, että". Käännös on kankeaa suomea, siksipä varmaan kielitoimisto ehdottaa sen tilalle "jos, kun(han)".

Ehdotan korjatuksi käännökseksi:
¨Vain siirtovuorossa oleva pelaaja voi korjata yhden tai useamman nappulan sijaintia ruuduissaan, kun hän ensin ilmaisee aikeensa (esimerkiksi sanomalla "j'adoube" [žadub] tai "korjaan").

Toisaalta, onko käännösvirheellä merkitystä, jos virheellisen käännöksen tapauksessa noudatetaan alkuperäistä sääntöä?
Viimeksi muokannut jot, 25 Kesä 2014 13:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.

jot

Re: Suomenkieliset säännöt - 4.2

Lukematon viesti Kirjoittaja jot » 25 Kesä 2014 13:18

Ehkä vielä parempi (selvempi) korjaus:

4.2. Vain siirtovuorossa oleva pelaaja voi korjata yhden tai useamman nappulan sijaintia ruuduissaan, kunhan hän ensin ilmaisee aikeensa (esimerkiksi sanomalla "j'adoube" [žadub] tai "korjaan").

Vastaa Viestiin

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 15 vierailijaa